Livefestival : festivalgids sinds 2007

-500 festivals vermeld – 75 wedstrijden georganiseerd – 250 festivalplaatsen verdeeld – 15 Meet & Greet aangeboden – 4 tijdschriften gepubliceerd

10.000 likes Facebook – 5.000 Instagram-volgers – 12 jaar ervaring – 4 professionele fotografen – 2 journalisten – interviews en rapporten