Livefestival werd geboren op 10 oktober 2007!

Patrick Pitz en Christophe Schutz zijn de oorsprong van het project. Grote muziekliefhebbers, ze hebben hun krachten gebundeld om deze unieke media in België te creëren.

De site is snel geëvolueerd en veel erkende festivals hebben ons vertrouwen gegeven.

In 2008 beviel Livefestival van zijn jongste: het Livefestival-magazine. De laatste heeft 4 glorieuze uitgaven meegemaakt (2008-2011), meer dan 15.000 exemplaren gedrukt en op vele festivals in België verspreid. Helaas werd het project in 2012 stopgezet wegens gebrek aan financiële middelen.

Christophe verliet het project en Dorian Grégoire nam de fakkel over. Qua uiterlijk bleven ze de ontwikkeling van de media voortzetten. Nieuwe prestigieuze partners zoals Sonisphère Festival, Ward’in Rock en vele anderen sloten zich aan bij de samenwerking.

Talloze wedstrijden en ontmoetingen met artiesten zoals Beverly Jo Scott, Machiavelli lieten enkele bezoekers van het Livefestival hun sterren ontmoeten en hun tickets meenemen.

In 2015 werd het project opzij gezet om de toekomst te bestuderen. Dorian richtte zich op zijn wegmuzikant.

De Livefestival-media bleven bestaan op Facebook dankzij de oude fotografen (Christel, J.P., Francis en Maxime). Ze bleven België doorkruisen om de beste foto’s te maken.

Zomer 2016: Livefestival herboren! Patrick en Dominique nemen het project in de hand en besluiten het een tweede wind te geven. We zullen klaar zijn om de 10 jaar van de media samen te vieren.

Evolutie van de website